hammerfest 2020

Visuelle kunstfag Kvalsund

Går du på visuelle kunstfag i Kvalsund?

Les dette

I forbindelse med kommunesammenslåinga har Hammerfest kulturskole nå ansvar for inntak og administrering av elever som går på visuelle kunstfag i Kvalsund.

For at vi skal få den riktige informasjonen, ber vi dere som allerede går på kunst om å søke plass via kulturskolens hjemmesider. 

Kunst Kvalsund ligger som egen påmelding i våre systemer.

Gå inn på søk plass – visuelle kunstfag – Kvalsund.

http://www.hammerfestkulturskole.no/hjem.328767.no.html

Har du noen spørsmål knyttet til dette kan du ta kontakt med oss via e-post eller telefon:

kulturskolen@hammerfest.kommune.no

Tom L. Antonen: 78 40 20 76

Ingrid Flatøy: 78 40 20 80