Treblåsundervisning

Kulturskolen tilbyr undervisning på klarinett, saksofon og tverfløyte. Undervising er organisert i enetimer på 25 minutter eller i smågrupper på 2-3 elever. På spilletimer varmer vi opp, lærer å lese noter og rytmer, spiller gjennom lekser og får nye lekser til neste time. For å bli flink til å spille et instrument er det nødvendig med egenøving mellom timene.Det forutsettes at de voksne legger til rette at eleven kan etablere gode øverutiner hjemme og at øvingen følges opp av en voksen inntil eleven kan ta ansvar for det selv.

Du kan begynne å spille treblåsinstumenter når du er blitt 8 år. Du kan ta med ditt eget instrument eller leie instrument fra kulturskolen.

Alle kulturskolens treblås- og messingelever får tilbud om å spille i skolekorpset Isbjørnan uten ekstra kostnader. Skolekorpset er delt i to grupper: aspirant- og juniorkorpset.

Aspirantkorpset øver på mandag kl 17.00-17.45.
Juniorkorpset øver på mandag kl 18.00-19.30.

Konserter og forestillinger er en vesentlig del av kulturskolens undervisning og alle elever får tilbud om å opptre i kultruskolens konserter og forestillinger minst en gang per semesteret.