Slagverksundervisning

Kulturskolen tilbyr undervisning på slagverksinstrumenter og trommesett. Undervising er organisert i enetimer på 25 minutter eller i smågrupper på 2-3 elever. På spilletimer varmer vi opp, lærer å lese noter og rytmer, spiller gjennom lekser og får nye lekser til neste time. For å bli flink til å spille et instrument er det nødvendig med egenøving mellom timene.Det forutsettes at de voksne legger til rette at eleven kan etablere gode øverutiner hjemme og at øvingen følges opp av en voksen inntil eleven kan ta ansvar for det selv.

Kulturskolens slagverkselever kan delta skolekorpset Isbjørnan eller band uten ekstra kostnader. Skolekorpset er delt i to grupper: aspirant- og juniorkorpset. Juniorkorpset øver på mandag kl 18.00-19.30. 

Konserter og forestillinger er en vesentlig del av kulturskolens undervisning og alle elever får tilbud om å opptre i kultruskolens konserter og forestillinger minst en gang per semesteret.