Sang

Sangundervisning og kor

Enkeltundervisning i sang:
Fokus i undervisningen er sang, grunnteknikk, forståelse for musikkbegreper og noter, personlig formidling og utvidelse av repertoar. Etter hvert som lærer ser at eleven er moden for det trekkes mer avansert sangteknikk og repertoar inn i sangundervisningen

En viktig utfordring i å lære å bruke stemmen som instrument er å mestre det i en fremføring. Ulike arrangement og konserter holdes jevnlig i regi av kulturskolen. Lærer vurderer fortløpende elevens modning i sangfaget og repertoar, og vil da spørre elev og foresatte om eleven vil delta i en fremføring.

 Elevkor
Dette tilbudet er en utvidelse av sangfaget i kulturskolen for enetimeelevene fra 8 til 12 år. Dette er også et godt tilbud for deg som ikke enda tar enetimer på sang, men har lyst til å lære mer om å synge i en større gruppe.

I forbindelse med større orkesterarrangement i kulturskolen trenger vi solister og større sanggrupper. Derfor øver vi inn repertoar til dette i løpet av året. Frem mot store forestillinger blir det satt opp fellesøvinger med vokalensemble alene og med orkester.