Pianoundervisning

Kulturskolen tilbyr undervising i piano og rytmisk piano (akkordspill, akkompagnering). Undervising er organisert i enetimer på 25 minutter eller i smågrupper på 2-3 elever. På spilletimer varmer vi opp, lærer å lese noter, rytmer og akkorder, spiller gjennom lekser og får nye lekser til neste time. For å bli flink til å spille er det nødvendig med egenøving mellom timene. Du kan begynne å spille piano når du er blitt 7 år og rytmisk piano fra 12 år.

Alle pianoelever må disponere et godt øveinstrument hjemme. Spør gjerne råd fra læreren når du tenker å kjøpe et instrument. Kulturskolen har også elpianoer som elever kan leie. Pianoelever deltar i kulturskolens konserter og forestillinger så som Jul i Strandgata og Sommerfestivalen.