Barnekor

Kulturskolen starter opp Barnekor

Lenge ønsket tilbud om Barnekor er blitt virkelighet på Hammerfest Kulturskole.

Lenge ønsket tilbud om Barnekor er blitt virkelighet på Hammerfest Kulturskole.
Kulturskolen starter opp et Barnekor som er rettet mot 3.-5. trinns elever (født 2008-2010). Samtidig organiseres Kulturskolens sangopplegg på nytt.  Alle elever som ønsker å ha sang som fag på Kulturskolen synger først i Barnekoret og kan etter 5. trinn begynne med enetimer/smågruppeundervisning.  Dette for å gi flere barn mulighet til å synge og samtidig forberede barna til videre opplæring i sang.
Elever som allerede har sang som fag, beholder sitt gamle tilbud uansett alder.

Å synge i et kor er sosialt, hyggelig og musikalsk utviklende. Barnekoret kommer til å delta i mange store og små arrangementer og forestillinger i Kulturskolens regi.  Elever som går på andre fag på Kulturskolen er også velkommen til Barnekoret og kan ha det som samspillfag uten ekstra kostnad.

Oppstart for Barnekoret er 8. november.  Vi ber om at alle foresatte møter opp kl. 16.15 for et lite informasjonsmøte.  Selve korøvelsen er kl. 16.30-17.15. Barnekorets første prosjekt er Kulturskolens juleforestilling Jul i Strandgata 14/12 kl. 18.00 og 15/12 kl. 13.00 med Generalprøve torsdag 13/12 kl. 16.30-17.45. Nærmere infoskriv om øvelser deles ut på informasjonsmøte.

Oppstart: 8. november kl. 16.15-17.15

Øvelser: Torsdag kl. 16.30-17.15.

Sted: Magnus Larsen salen, AKS 3. etasje

Målgruppe: Barn født 2008-2010 (3.-5. trinn).  Barn født 2011 får tilbud om oppstart i august 2019.
Barn som er elever på Kulturskolen kan ha Barnekor som samspillfag uten ekstrakostnad.

Pris: Gratis rekrutteringstilbud fram til sommerferie. Vanlig kontingent fra august 2019

Dirigent: Antti Nissilä

For å ha oversikt over antall korister trenger vi en tilbakemelding om barnet ditt ønsker å starte i Barnekor.  Send vennligst en epost til oss kulturskolen@hammerfest.kommune.no om barnet vil starte i koret.  Vi ønsker et stort kor, så spre gjerne budskapet i nabolaget.  Påmelding for nye elever skjer elektronisk her.

Vi gleder oss til å møte alle nye korister!