Kulturskolen og smittevern

Retningslinjer

Syke personer skal ikke møte opp på kulturskolen.

Elever ved kulturskolen bruker hovedinngang og kommer seg opp til 3.etg via trapp eller heis.

Vi ber elever om å komme 5-10 minutter før oppsatt time. Det er ikke mulig å oppholde seg i kulturskolens lokaler etter endt time dersom det ikke er behov for det.

Vask hendene før timen begynner. Vi har vask på handicaptoalett og i garderober på plan 3.

Det er håndsprit tilgjengelig på venteplassen og i hvert undervisningsrom.

Lærerne våre vasker berøringsflater mellom hver time/elev.

Vi ber om at elever som ikke trenger følge av en voksen kommer til timer alene.

Det er ønskelig at de elevene som går på dans kommer ferdig påkledd i treningstøy.

Hold avstand på venteplassen og i garderober.