ForsidebilderBand

Friplassordning i Hammerfest Kulturskole

Hammerfest Kommune har som mål at alle barn og unge skal ha mulighet til kunst og kulturopplæring.

 

Hensikten med friplassordningen er å kunne tilby barn og unge, bosatt i Hammerfest Kommune, en elevplass i Kulturskolen uavhengig av foresattes økonomi. Kommunestyret har i juni vedtatt friplassorningen gjeldende fra skoleåret 2018/2019 med inntil 15 friplasser.

Retningslinjer for søknad:

1. Friplass tildeles etter søknad etter at elevplass er utdelt.

2. Det kan søkes friplass dersom hsuholdningens samlede nettoinntekter ikke overskrider 4G (374 536 1.5.2017) eller 3G (280902 1.5.2017) for enslige forsørgere.

3. Siste års selvangivelse (2017) må vedlegges i søknaden. Eventuelle endringer i situasjonen må dokumenteres.

4. Det kan søkes om 1 friplass per elev.

5. Det søkes om en friplass for et skoleår ad gangen.

Søknadsfrist for høstsemester er 15. oktober.

Link til søknad.