De nominerte 2018

Drømmestipendet 2019

Er du mellom 13 og 20 år (født tidligst i 1999 og senest i 2006) og driver med musikk, teater, dans, visuell kunst, skapende skriving, sirkus eller noe annet?

Har du en drøm som involverer hobbyen din? Da er kanskje Drømmestipendet noe for deg!

I Hammerfest kan du nå søke om å bli nominert som vår kandidat. Søknadsfristen er fredag 1. februar!

Drømmestipendet består av 100 stipend à 15 000 kroner - til sammen én og en halv million kroner.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Alle kommuner kan nominere hvor mange de vil innen disse kategoriene: Musikk, teater, dans, visuell kunst, skapende skriving, sirkus og annet.

En bredt sammensatt jury velger ut de 100 heldige stipendmottakerne, disse offentliggjøres i løpet av uke 15.

Vil du vite mer kan du se på Drømmestipendets hjemmesider

For å søke tar du kontakt med Hammerfest kulturskole på epost kulturskolen@hammerfest.kommune.no eller telefon 78 40 20 76

FRIST FOR Å SØKE NOMINASJON ER FREDAG 1. FEBRUAR

Drommelogo_stående_farger_sort_RGB-300x131.png

Norsk tipping

Kulturskolerådet